Försäkrade transporter

Samtliga transporter utförs under gällande regler i CMR-konventionen och är försäkrade enligt CMR.

Vår transportörsansvarsförsäkring är tecknad hos Trygg Hansa. För extra försäkring kontakta oss så hjälper vi er.

Vi är medlemmar i Sveriges Åkeriförbund sedan 1993 och vi deltar i deras projekt ”Fair Transport” där åkeriförbundet lyfter fram och uppmärksammar sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Vi är medlemmar i Svensk-Spanska Handelskammaren.

TEMPERERAT GODS +25 TILL -25
EXPRESSÄNDNINGAR, TÄCKER HELA VÄSTEUROPA
STYCKEGODS
MÖBLER
FLYTTGODS LAGRINGSMÖJLIGHET I SVERIGE/SPANIEN
VÄRDETRANSPORTER
LÅNGGODS