Säkert och snabbt


1993 startades Vittsjö Åkeri AB av Rolf Bergström. Idag drivs det av andra generationen, Torbjörn Bergström. Vi har trafikerat Sydeuropa och Spanien i över 20 år. Under denna tid har vi varit med om det mesta och lagt många nyttiga erfarenheter i bagaget. Från att ha börjat som en ren styckegodstransportör har trafiken under åren byggts ut. Idag har vi en heltäckande fordonsflotta med möjlighet att transportera i stort sett det mesta.


Rätt gods i rätt tid till rätt plats!

Säkert och snabbt


1993 startades Vittsjö Åkeri AB av Rolf Bergström. Idag drivs det av andra generationen, Torbjörn Bergström. Vi har trafikerat Sydeuropa och Spanien i över 20 år. Under denna tid har vi varit med om det mesta och lagt många nyttiga erfarenheter i bagaget. Från att ha börjat som en ren styckegodstransportör har trafiken under åren byggts ut. Idag har vi en heltäckande fordonsflotta med möjlighet att transportera i stort sett det mesta.


Rätt gods i rätt tid till rätt plats!

Andra generationen

TORBJÖRN BERGSTRÖM

1993 startades Vittsjö Åkeri AB av Rolf Bergström. Idag drivs det av andra generationen, Torbjörn Bergström.

Lång erfarenhet


Att alltid ha levererat rätt gods på rätt tid och rätt plats har gjort att vi byggt upp en kundkrets där vi blivit erkända stor respekt. Sedan starten 1993 har vi samlat på oss enormt mycket erfarenhet som gör att vi idag kan lösa den svåraste transporten på ett rationellt sätt. Referenskunder kan fås på begäran. Hos oss får du raka besked och vi håller vad vi lovar!

Vi har trafikerat Sydeuropa och Spanien under 20 år!

Lång erfarenhet


Att alltid ha levererat rätt gods på rätt tid och rätt plats har gjort att vi byggt upp en kundkrets där vi blivit erkända stor respekt. Sedan starten 1993 har vi samlat på oss enormt mycket erfarenhet som gör att vi idag kan lösa den svåraste transporten på ett rationellt sätt. Referenskunder kan fås på begäran. Hos oss får du raka besked och vi håller vad vi lovar!