Kvalité

Att alltid ha levererat rätt gods på rätt tid och rätt plats har gjort att vi byggt upp en kundkrets där vi blivit erkända stor respekt. Sedan starten 1993 har vi samlat på oss enormt mycket erfarenhet som gör att vi idag kan lösa den svåraste transporten på ett rationellt sätt.

Referenskunder kan fås på begäran. Hos oss får du raka besked och vi håller vad vi lovar!

Rätt gods
Rätt tid
Rätt plats
Mångårig erfarenhet
Goda referenser
Pålitliga leveranser

Säkert och snabbt

Tack vare vår mångåriga erfarenhet kan vi på kontoret på ett enkelt sätt förklara hur transporten fungerar när vi möter kunden och därefter lämna offerter med ledtider som alltid hålls. Vi har bland annat anlitats flera gånger av svenska produktionsbolag som spelar in filmer & serier i Spanien. Dessa transporter av dyr filmutrustning kräver högsta säkerhet och exakta leveranser enligt tidsplan.

Vi anlitas också flitigt av flertalet livsmedelsimportörer i Spanien och Sverige. De anlitar oss för vår snabbhet och vår leveranssäkerhet. Förseningar skulle innebära stora förluster för butikerna som säljer dessa färska varor.